CRE International - Construction & Consulting

Srbija

CRE International d.o.o.

Miška Jovanovića 9, 11000 Beograd, SRBIJA

T: + 381 11 6555999, F: + 381 11 6555056

MB: 20656646; PIB: 106670558

office@creinternational.com

Podaci za identifikaciju (PDF)

Crna Gora

CRE International d.o.o.

Džordža Vašingtona 79, 81000 Podgorica, CRNA GORA

T: +382 67 611 858

MB: 02866714; PDV: 30/31-11019-9

office@creinternational.com

Podaci za identifikaciju (PDF)

West 65 je moderan stambeno-poslovni i komercijalni kompleks na Novom Beogradu.

Services