Integrisani sistem menadžmenta (IMS)

Preduzeće CRE International d.o.o. uspostavlja, održava i konstantno unapređuje integrisani sistem menadžmenta (IMS) koji čine sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) i sistem menadžmenta zaštitom životne sredine (EMS), saglasno zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015. Uspostavljeni sistemi menadžmenta kvalitetom i menadžmenta zaštitom životne sredine odnose se na sledeće oblasti rada preduzeća:

Upravljanje projektima u građevinarstvu

Stručni nadzor

Tehnička kontrola projektne dokumentacije

Sertifikacija prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2015 ukazuje ne samo na mogućnost preduzeća CRE International d.o.o. da svojim klijentima obezbedi najkvalitetniji nivo stručnih usluga koje će zadovoljiti njihove zahteve, potrebe krajnjih korisnika i uslove zakonske regulative, već takođe da efikasnom primenom standarda utiče na povećanje vrednosti projekata na kojima vrši usluge.