Vodeći ljudi

Vodeći ljudi

Rajko Ivanović

Direktor

Menadžer sa izuzetnim portfoliom. Odgovoran za kreiranje strategije razvoja i poslovanja kompanije.

Danijela Jovanović

Poslovni sekretar

Stručna, komunikativna i posvećena poslu, sistematična u obavljanju svojih dužnosti učestvuje u organizaciji poslovanja kompanije.

Aleksandar Vučković

Menadžer za upravljanje troškovima

Iskusan menadžer za upravljanje troškovima sa velikim iskustvom stečenim na brojnim projektima u zemlji i inostranstvu.

Vladimir Ivanović

Business Development Manager

Ekspert sa izuzetnim internacionalnim iskustvom u sektoru nekretnina.

Aleksandra Kovačević

Vodeći građevinski inženjer

Iskusan građevinski inženjer sa licencama za projektovanje i izvođenje objekata visokogradnje. Rukovodilac građevinske grupe.

Katarina Popović

Vodeći inženjer arhitekture

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine, na Odseku za urbanističko i prostorno planiranje.

Aleksandra Kovačević

Vodeći građevinski inženjer

Iskusan građevinski inženjer sa licencama za projektovanje i izvođenje objekata visokogradnje. Rukovodilac građevinske grupe. Od početka je u CRE International kao partner. PMP sertifikovana.

Obrazovanje:

M.Sc. - Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija. Odsek za konstrukcije.

Član Inženjerske komore Srbije i Saveza građevinskih inženjera Srbije.

Profesionalno iskustvo

Svoju karijeru počinje 1998. godine u Ateljeu Stari grad, u sektoru za projektovanje. Svoj dalji poslovni angažman kao licencirani građevinski inženjer za projektovanje i izvođenje građevinskih konstrukcija objekata nastavlja u nekoliko kompanija u Beogradu i Bosni i Hercegovini. Učestvuje u izradi projekata različitih vrsta objekata – stambenih, poslovnih, komercijalnih i objekata od opšteg javnog značaja (škole, sportsko-rekreativni objekti itd.).

Nakon MPC Properties-a prelazi u CRE International na mesto glavnog građevinskog inženjera, sa težištem na poslovima stručnog konsultanta i nadzora za građevinske i završne radove, vodovod i kanalizaciju i spoljno uređenje.