Vodeći ljudi

Vodeći ljudi

Rajko Ivanović

Direktor

Menadžer sa izuzetnim portfoliom. Odgovoran za kreiranje strategije razvoja i poslovanja kompanije.

Danijela Jovanović

Poslovni sekretar

Stručna, komunikativna i posvećena poslu, sistematična u obavljanju svojih dužnosti učestvuje u organizaciji poslovanja kompanije.

Aleksandar Vučković

Menadžer za upravljanje troškovima

Iskusan menadžer za upravljanje troškovima sa velikim iskustvom stečenim na brojnim projektima u zemlji i inostranstvu.

Vladimir Ivanović

Business Development Manager

Ekspert sa izuzetnim internacionalnim iskustvom u sektoru nekretnina.

Aleksandra Kovačević

Vodeći građevinski inženjer

Iskusan građevinski inženjer sa licencama za projektovanje i izvođenje objekata visokogradnje. Rukovodilac građevinske grupe.

Katarina Popović

Vodeći inženjer arhitekture

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine, na Odseku za urbanističko i prostorno planiranje.

Vladimir Ivanović

Business Development Manager

Ekspert sa izuzetnim internacionalnim iskustvom u sektoru nekretnina.

Obrazovanje:

PMP sertifikovan

MBA Cardiff Metropolitan Univerzitet, Velika Britanija

B.Sc. iz Internacionalne Ekonomije i Menadžmenta – Univerzitet Bocconi, Italija

Profesionalno iskustvo

Vladimir je započeo svoju profesionalnu karijeru u kompaniji REAG SpA, Italija, u sektoru Procene vrednosti nekretnina.

Radeći na projektima u različitim ulogama, Vladimir je stekao sveobuhvatne organizacione sposobnosti i profesionalne sposobnosti, kojima doprinosi pozicioniranju kompanije na tržištima na kojima je prisutna.

U preduzeću CRE International radi od 2011. godine.