Vodeći ljudi

Vodeći ljudi

Rajko Ivanović

Direktor

Menadžer sa izuzetnim portfoliom. Odgovoran za kreiranje strategije razvoja i poslovanja kompanije.

Danijela Jovanović

Poslovni sekretar

Stručna, komunikativna i posvećena poslu, sistematična u obavljanju svojih dužnosti učestvuje u organizaciji poslovanja kompanije.

Aleksandar Vučković

Menadžer za upravljanje troškovima

Iskusan menadžer za upravljanje troškovima sa velikim iskustvom stečenim na brojnim projektima u zemlji i inostranstvu.

Vladimir Ivanović

Business Development Manager

Ekspert sa izuzetnim internacionalnim iskustvom u sektoru nekretnina.

Aleksandra Kovačević

Vodeći građevinski inženjer

Iskusan građevinski inženjer sa licencama za projektovanje i izvođenje objekata visokogradnje. Rukovodilac građevinske grupe.

Katarina Popović

Vodeći inženjer arhitekture

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine, na Odseku za urbanističko i prostorno planiranje.

Katarina Popović

Vodeći inženjer arhitekture

Diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2006. godine, na Odseku za urbanističko i prostorno planiranje. Od početka je u CRE International kao partner, na poziciji vodećeg arhitekte.

Obrazovanje:

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odsek za urbanističko i prostorno planiranje (2006)

Član Inženjerske komore Srbije.

Professional experience

Od 2006. godine zaposlena u projektnom birou Arhitekti Ercegovac Todorović kao arhitekta saradnik na razradi idejnih i projekata unutrašnjeg uređenja stambenih i poslovnih objekata.

Od 2007. do 2010. godine zaposlena u MPC Properties, kasnije Balkans Real Estate kao arhitekta i asistent u projektnom sektoru.

Od osnivanja 2010. godine je u CRE International kao vodeći arhitekta.